Trương Nữ Kiều My - SBD: 015

TS Người Đẹp Công Sở - SBD 015
Năm sinh: 1995
Nghề nghiệp: Sale
Là một người năng động, nhiệt tình, chân thật và có tham vọng.giới thiệu bản thân